kto pisze statut szkoły

kto pisze statut szkoły

Praca nauczycieli to nie tylko i wyłącznie czas, który spędzają z uczniami w czasie lekcji. Wielu z nich ma sporo administracyjnych obowiązków. Powinno się do nich przygotowywanie autorskich skryptów nauczania, zaświadczeń i opinii na temat uczniów.

Wielu nauczycieli musi też rozliczać godziny ponadwymiarowe, które im przysługują. Zgodnie z kartą nauczyciela, godziny ponadwymiarowe to czas powyżej tygodniowego wymiaru, który nauczyciel spędza na pracy wychowawczej, opiekuńczej bądź w trakcie prowadzenia lekcji z uczniami. Ich rozliczanie w systemie nauki może być dość skomplikowane, szczególnie o ile jeden nauczyciel pracuje w kilku szkołach. Kursy dla nauczycieli online na prawdę bardzo często obejmują także tę problematykę. Dzięki temu nauczyciele, zwłaszcza zajmujący się tematyką administracyjną mogą te godziny prawidłowo rozliczyć. W kursach mogą brać udział też dyrektorzy i osoby, które zajmują się zarządzaniem i płacami, przykładowo. księgowe rozliczające nauczycieli. Placówki, które organizują takie szkolenia, szkolą również z tego, jak przygotować Statut szkoły. To bardzo ważny dokument i każda szkoła musi go posiadać. W statucie zapisane są prawa i obowiązki uczniów oraz nauczycieli. Uchwałę w sprawie statutu zatwierdza rada pedagogiczna albo rada szkoły, jeżeli takowa została powołana. Każda zmiana w statucie też wymaga takiego zatwierdzenia. Najczęściej statut pozostaje niezmieniony przez lata. Czasem jakaś część szkoły jest likwidowana lub 2 placówki łączą się w jedną i to wymaga przeróbek w statucie. Ani rodzice ani samorząd uczniowski nie musi opiniować przekształceń ani projektu statutu szkoły. Jeżeli już nauczyciel zdecyduje się wziąć udział w kursie, który dotyczy projektu statutu, bardzo dobrze by miał z sobą statut szkoły, w której pracuje lub projekt takiego dokumentu. Dzięki temu na szkoleniu będzie mógł pracować na konkretach i sprawdzać zgodność statutu z przepisami prawa. Szkolenia nauczycieli najczęściej przygotowywane są oprócz godzinami pracy. Zwykle trwają kilka godzin i odbywają się popołudniami albo w weekendy.

Polecamy: szkolenia dla nauczycieli przedszkola.

Back to Top