Rekompensata za szkodę górniczą

Rekompensata za szkodę górniczą

Właściwie każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę, że o ile mamy problemy, które wymagają profesjonalnej pomocy prawnej, to powinniśmy skontaktować się z kancelarią adwokacką. Prawnicy występują zarówno w imieniu klientów indywidualnych, jak również klientów biznesowych, a więc np różnych firm czy instytucji. Co więcej, adwokat katowice podejmuje się prowadzenia spraw dotyczących na przykład odszkodowań czy zadośćuczynienia z tytułu na przykład wypadków komunikacyjnych, drogowych, niemniej jednak dotyczących również szkód spowodowanych przez zakłady górnicze.

Jeżeli już więc potrzebujemy pomocy adwokata, musimy jak najszybciej skontaktować się z kancelarią prawną.
Kiedy przyda się pomoc prawnika?
Głównie powinno się wyjaśnić, że adwokaci oferują kompleksowe usługi prawne, które obejmują w głównej mierze doradztwo prawne, jak także polubowne rozwiązywanie sporów np z bankami. Jest to zwłaszcza ważne w sytuacji pomocy osobom, które zaciągnęły kredyty frankowe. Jest to temat, który nadal wzbudza sporo wrażeń, ponieważ jak się okazało, instytucje bankowe często stosowały zapisy w umowach, które stanowią tak zwane klauzule abuzywne, czyli niedozwolone. Jeżeli już prawnik stwierdzi występowanie takich klauzuli w umowie, jest to podstawa do unieważnienia kredytu frankowego. Banki coraz częściej proponują swoim klientom ugody, pamiętajmy natomiast o tym, by nie godzić się na prawie każde zaproponowane przez bank warunki, ponieważ coraz częściej nasza rekompensata powinna wynosić znacznie więcej. Warto zdawać sobie sprawę również o tym, że adwokaci oferują pomoc osobom poszkodowanym np w wyniku działalności zakładów górniczych. Powinno się zaznaczyć, że szkody górnicze to w głównej mierze poważne uszkodzenia konstrukcji budynków, które obejmują uszkodzenia fundamentów, pęknięcia występujące na murach oraz ścianach, naruszenie konstrukcji dachu, kominów, jak także osunięcia gruntu, podtopienia czy nadmierne wysuszenie terenu. Każda osoba narażona na negatywne skutki działalności kopalni ma prawo domagać się od niej rekompensaty na pokrycie wyrządzonych szkód. Przy tym, w zgodzie z aktualnymi przepisami osoba poszkodowana ma także prawo wybrać formę takiej rekompensaty, a zatem przykładowo zdecydować się na rekompensatę pieniężną.

Sprawdź również informacje na stronie: prawnik katowice.

Back to Top